De carwash van de toekomst

Wist je dat?

Professionele autowasbedrijven beschermen met officieel goedgekeurde maatregelen het milieu. Door aanzienlijke investeringen in afvalwater- en proceswatertechnieken wordt er verhinderd dat schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Daarbij komt dat het naleven van deze maatregelen doorlopend gecontroleerd wordt.

Om de drinkwaterreserves zoveel mogelijk te ontzien, maken veel bezitters van wasbedrijven gebruik van moderne waterzuiveringinstallaties met voorloopreservoirs en bezinkingsbekkens.

Afvalwatertechnieken met microfilterinstallaties (fysische zuivering) of biologische waterzuiveringstechnieken beschermen het milieu.Zo kunnen geen stoffen uit schoonmaak- of onderhoudsmiddelen in het grondwater terechtkomen.

Daarbij komen dan nog de hogecapaciteitsseparatoren die ervoor zorgen dat geen olie maar alleen schoon water in de afvoer terecht komt.

Onze tips


Vermijd aller tijden uw wagen achter te laten onder een boom, tegen een haag,…schors en bladeren laten een chemisch zuur stof achter die de lak sterk beschadigd.


Olie, benzine, verf,… moeten onmiddellijk verwijderd worden, zoniet dringen die zich in de poriën van de lak en verkleuren die.

Wrijf nooit met een droge doek op een droog koetswerk.
Probeer nooit asfalt vlekken, insect resten, vogel uitwerpsel wrijvend te verwijderen, u zou alleen maar onherstelbare schade veroorzaken.

Verf, insecten, uitwerpselen,… kunnen alleen maar veilig verwijderd worden door een alkalische inneveling gevolgd door een hoge druk verwijdering met hoog water debiet. U doet dit best in een gekeurde carwash bedrijf.

Een wagen die lang vuil blijft verliest zijn oorspronkelijke glans, ook na een wassing.De poriën van de lak zetten zich open en dicht door de hoge temperatuur verschillen (motor warm, koud) en worden zo binnen gedrongen door micro deeltjes die de glans aantasten. Een wagen moet minstens om de 2 weken gewassen worden. Doet u dit in onze installatie dan garanderen wij het behouden van de show-room glans !

In tegenstelling tot wat velen denken veroorzaakt men sneller krassen wanneer men zelf een wagen wast. Men kan in het algemeen nooit genoeg water gebruiken voor alle zand korreltjes te verwijderen.

Aluminium velgen moeten minstens om de 2 à 3000 km gereinigd worden, door middel van een alkalisch product, indien men te lang wacht wordt de schade onherstelbaar en moet men overschakelen op zuur producten, die heel schadelijk zijn niet alleen voor het koetswerk maar ook voor de gezondheid.

De platinium wax is een sterk geconcentreerde wax met dubbele werking : eerst worden de poriën van de lak gevuld met de nano-deeltjes, ten tweede bindt de kenolon zich met de nano moléculaire film, waardoor een hard, beschermend schild gevormd wordt, dat vuil en UV-straling afstoot.

De meeste concessiehouders van de regio laten de nieuwe wagens, voor aflevering aan de finale klant, in onze installatie wassen, de kans is dus groot dat uwe nieuwe wagen reeds bij ons gewassen is geweest.